Tündérország

Az őrségi tájakon barangolni páratlan élmény. Felkerekedni és bejárni a falvakat megismerni az itteni szokásokat; kóstolni a helybéliek ételeit és italait; a napsütötte réteken heverészni; a dombtetőkre felkapaszkodni és a völgybe leereszkedni; ölelni az erdők hatalmas fáit, figyelni a fák bokrai alatt megbújó állatait, gyönyörű virágait; rácsodálkozni a természet sokszínűségére, fenséges néha könyörtelen hatalmára; elzarándokolni a csendes kápolnák, templomok hűvösébe... mind gazdagító tapasztalat.

Az itt eltöltött idő, a természet érintetlenségéből fakadó különleges atmoszféra miatt, töltekezés, folyamatos pakolása a lélek tarisznyájának hamuban sült pogácsával, jó forrás vízzel, melyből aztán egész évre kerül, és ha ügyesek vagyunk nem csak saját magunknak, hanem másoknak is jut belőle.

Szeretettel várunk, tölts nálunk egy kis időt, szerezz bizonyosságot erről, életre szóló élmény lesz!

AZ ŐRSÉGRŐL

Zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található történeti, néprajzi tájegységünk az Őrség. Látnivalókban, természeti kincsekben, történelmi, néprajzi értékeiben, kulturális és szakrális emlékekben gazdag vidéke hazánknak. Vas megye délnyugati sarkában található tájegységre a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek, akik a magaslatokról figyelni tudták a határvonalat és munkájuk fejében különböző kiváltságokat kaptak, közvetlenül a király fennhatósága alá tartoztak. Innen a táj neve: Őrség.

Földrajza, növény és állatvilága
A földrajzi Őrség határai nem egészen azonosak a történelmi-néprajzi tájegység határával. A területre a hosszú, széles, lapos, alacsony, É–D-i tengelyű dombhátak jellemzőek, közöttük bővizű patakokkal, amelyek a tájegység északi részén a Rábába, déli részén a Zalába ömlenek.
Éghajlata csapadékos, viszonylag hűvös. Az Alpokhoz közeledve nő a páratartalom és csökken a középhőmérséklet. A vidéket szívesen keresik fel a botanikusok, hiszen itt még számos olyan védett növény található meg, amelyet máshol hiába keresünk.
A 19-20. század fordulóján az Őrség uralkodó erdőtársulása a bükkös volt, mára az erdőkre leginkább jellemző a tölgy és az erdei fenyő. Az utóbbi évtizedekben nagy területeken lucfenyvest is telepítettek. Szatta határában, több százéves védett tölgyfák jelentenek rendkívüli természeti értéket. Az erdők klímája és talaja kedvez a legkülönfélébb gombáknak. Az Őrség egyik leggazdagabb gombatermő vidéke a Szatta - Kerkafalva - Csöde háromszögben található erdős-rétes területeken van.
A lomberdők és fenyvesek, a kaszálók és a láprétek, a patakvölgyek és a vizes élőhelyek gazdag állatvilágnak adnak otthont.
Hajnalban és alkonyatkor a Vendégház mögötti saját magaslesről az erdőtől körülölelt hatalmas réten számtalan vad figyelhető meg.

Története
A honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Az őrzők feladata volt a határőrizet mellett a vasérclelőhelyek és a só őrzése, a ló- és marhakereskedelem biztosítása, és a határmenti eseményekről is értesíteniük kellett a királyt.
A szelíden hullámzó dombvidéken jellegzetes településszerkezet alakult ki. A néhány házból álló dombtetői településrészek a „szerek”, amelyek laza együttese alkotta az egyes településeket. Az itt élő emberek évszázadok alatt alakították ki a táj mozaikos képét, apró parcellás gazdálkodásukkal, tájba simuló épületeikkel. Megőrizve a természetet és fenntartva annak változatosságát. Hagyományos építőanyaguk a fa. A boronaházas építésű házakat a 19. században váltották fel az oszlopokon nyugvó, kiugró tornáccal ellátott úgynevezett kódisállásos házak
Az Őrség stratégiai szerepe jelentősen csökkent az Árpád-kor végén, a határvárak kiépítésével. 1392-ben a király elvette határőrök különleges szabadságjogait, és 1393-ban az Őrséget királyi adományként, örök birtoklásra a Sárai családnak adta. 1524-ben a Batthyány család tulajdonába került a terület és a szabadságjogokat már nem vették figyelembe: a földbirtokosok katonai szolgáltatásra, adóra és robotra kötelezték az itt élőket. A 16-17. században a hazai adókon kívül a töröknek is robottal tartoztak.
A protestantizmus a 16. századtól terjedt. E kor jellegzetes emlékei a haranglábak; közülük a legrégebbi a pankaszi, amit 1755-ben építettek. A harangot védő sisakot zsindellyel fedték, a szoknyát pedig zsúppal. A reformáció és az ellenreformáció idején a templomok többször gazdát cseréltek.
A trianoni békeszerződés az Őrséget kettévágta. Az érintettek közül egyedül a szomoróciak mertek lázadni a diktátum ellen.


Néprajza
Az őrségiek hagyományos építőanyaga a 19. század közepéig a fa maradt. A házakat egymásra fektetett gerendákból építették úgy, hogy azokat a sarkokban keresztvéges vagy fecskefarkú csapolással illesztették egymáshoz. Ezeket a boronafalú házakat kívül-belül szalmatörekes sárral tapasztották, majd meszelték, illetve alul csak bekenték agyaggal. A tetőt zsúppal (rozsszalmával) fedték. A házakat kisebb-nagyobb, úgynevezett belsőségi telkek vették körül, az elszórtan álló házak közé kiterjedt gyümölcsösöket ültettek, illetve a réteket kaszálták. A hagyományos népi faépítészet legszebb példáit a Szalafőhöz tartozó Pityerszeri Falumúzeumban mutatják be. http://www.orseg.info/hu/info/orokseg/nepi-epiteszet/orsegi-nepi-muemlekegyuttes.html
A 19. század közepe felé kezdték el tömegesen beépíteni a helyben található, jó minőségű agyagból égetett téglákat, a tetők fedésére pedig a cserepet. A téglaházak jellemző építészeti eleme a kiugró rövid előtornác, a kódisállás, ahol a vándorok, „kódisok” húzódhattak meg éjszakára vagy az eső elől.
A helyiségeket (szoba, konyha, kamra, ólak) eleinte egy vonalban helyezték el. A társasági élet központja a konyha volt – kezdetben füstöskonyha kemencével és főzőpadkával. A füst csökkentésére alakították ki a mászókéményes tűzhelykombinátokat, amiket gyakran összekapcsoltak az ennek eredményeként úgyszintén a konyhából fűtött, szobai cserépkályhákkal.
Az L alaprajzú. „hajlított ház” L alakban a gazdasági épületszárnyat (kamra, istálló, pajta) a lakóépület végében, arra merőlegesen helyezték el. A legjellemzőbb háztípus az ún. „kerített ház”, ahol az udvart a lakó- és a gazdasági épületek U alakzata fogja közre, a negyedik oldalt pedig kerítés zárja le
A porták legszembetűnőbb épületei a szénatárolásra szolgáló, nagy falazott téglapilléreken álló, deszkázott falú lábaspajták. Az önálló kamraépület neve kástu.

Hagyományos gazdálkodása
A gyenge földek miatt a mezőgazdaságban hagyományosan a legeltetésre alapozott szarvasmarha-tenyésztés volt a meghatározó, a szántóföldi növénytermesztés jelentősége alárendelt. Almozásra az erdei avart használtak. Jelentős szerepet kapott továbbá a szálaló művelésre alapozott erdőgazdálkodás.
A szántók termőképességét a belsőségi telkeken rendszeres trágyázással, a szerek körüli gyűrűkben égetéses-irtásos módszerrel próbálták megőrizni. Kásanövénynek hajdinát vetettek; az olajat a tök magjából ütötték.